Home

Resultant ontwikkelt mens en organisatie in gedrag en samenwerking. Wij bieden diensten aan die u helpen bij het ontdekken van het 'wat' en het 'hoe': wat moet u veranderen en hoe doet u dat. Daarnaast ondersteunen wij u bij het doorvoeren van de veranderingen in gedrag en samenwerking. Voor ons zijn het midden management en leidinggevenden de belangrijkste doelgroep. Zij vormen schakel in de ontwikkeling van organisaties.

Na onderzoek adviseren wij u over de gewenste veranderingen en over de implementatie daarvan. Wij begeleiden de implementatie. Wij helpen u met trainingen en coachen zodat uw organisatie en de personen binnen uw organisatie zich ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling hoort gedragsverandering. Om tot gedragsverandering te komen staan voor ons het 'kunnen, willen, moeten en durven' centraal.

Bij onze dienstverlening hanteren wij een duidelijk motto:

'Samenwerken aan samenwerking'

Dit motto betekent voor ons onder andere een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit een eigen rol. Wij leveren maatwerk om het gewenste resultaat te behalen. Ik nodig u uit om op deze website meer over ons te lezen. Wat wij doen en hoe wij het doen. Heeft u vragen of wilt u nader kennis maken, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet

Hans Luiten
Directeur

3w Media