Bedrijfsprofiel

Resultant is een klein bureau dat is opgericht in april 2006. De naam is een samenvoeging van resultante en resultaat. Resultant staat voor resultaten die in een krachtenveld van belangen en invloeden tot stand komen. Wij willen in goede samenwerking met u doelen vaststellen en resultaten behalen. Ons oogmerk is het beter laten functioneren van individuen, groepen en daarmee organisaties. De mens en de samenwerking tussen mensen in het bedrijf staan daarbij centraal. Vandaar ook het motto van Resultant:

'Samenwerken aan samenwerking'

Het is de bouwsteen van succes. Het motto staat voor meer. Bij Resultant bent u als klant een 'prosument'. Dit houdt in dat u mee produceert aan de geleverde dienst. U bent daardoor zowel consument als producent. Alleen dan kan het beste maatwerk worden geleverd. Samenwerking, vertrouwen en interactie staan centraal. Direct contact met de man die u moet hebben. Bij Resultant houden zowel u als wij het overzicht op de voortgang, wat snelheid en daadkracht mogelijk maakt.

Bij samenwerking kunt u denken aan gedrag, cultuur, structuur en processen en procedures. Het midden managment is voor ons een belangrijke doelgroep. Het midden management vervult een cruciale rol bij het realiseren van veranderingen. Zij moeten zelf veranderen en veranderingen doorvoeren. Bij deze doelgroep ligt onze expertise. Wij beschikken over ervaring door werken in de praktijk. De praktijkervaring is opgedaan als leidinggevende binnen Defensie en met de projecten voor Resultant. Daarbij hebben we voor diverse uitdagingen gestaan. Opleidingen hebben we onder andere genoten aan HBO en Open Universiteit.

Hans Luiten is Certified Management Consultant (CMC). Een CMC is een ervaren adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure heeft doorlopen. Het certificaat CMC staat voor minimaal vijf jaar ervaring met het werken in complexe adviesopdrachten. Het certificaat vereist continue professionele ontwikkeling door deel te nemen aan een systeem voor permanente educatie. Elke vier jaar stelt de CMC zich toetsbaar op door zich te hercertificeren. In Nederland certificeert de Organisatie van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa).

De rechtsvorm van Resultant is eenmanszaak. Momenteel werken twee personen voor dit bureau. Dat lijkt klein, maar wij werken doorgaans samen met andere bureaus. Afhankelijk van de behoeften en wensen van u als klant betrekken wij anderen om een optimale dienst te leveren. Ons netwerk bestaat organisatieonderzoekers, organisatieadviseurs, trainers en coaches met diverse achtergronden. Door deze samenwerking kunnen wij borg staan voor maatwerk en het beste resultaat.

3w Media