Advisering bij organisatieontwikkeling

De omgeving en externe markten van een bedrijf zijn continue in beweging. Een bedrijf staat ook intern niet stil. Intern gebeurt veel. Waar mensen samenwerken zijn situaties, werkrelaties en procedures vaak complex. Samenwerking en communicatie vragen continue de aandacht en de juiste aanpak. Beleid en structuur van organisaties zijn nooit standaard en behoeven onderhoud. Een complex krachtenspel van belangen en invloeden. Hoe zorg je dat de krachten de juiste kant opwerken? Hoe zorg je dat de krachten in de juiste richting stuwen en niet stagneren? Eigen ervaring kan soms te kort schieten of een valkuil zijn. In die gevallen is het belangrijk terug te kunnen vallen op een goede adviseur. Ook voor u?

Wij beschikken over ruime kennis en ervaring in organisatieadvisering. Na een uitgebreid organisatieonderzoek zijn wij in staat om een diagnose te stellen en om passende oplossingen aan te dragen voor uw vraagstukken. Afhankelijk van de complexiteit en beschikbare tijd kunt u in overleg met ons ook besluiten om een Quick Scan uit te laten voeren. Wij werken bij voorkeur samen met uw sleutelfunctionarissen. Gezamenlijk gaan wij op zoek naar datgene wat speelt. Wij verdiepen in ons in documenten en luisteren vooral naar meningen en ideeën. Thema's zijn daarbij onder andere gedrag, samenwerking, cultuur, aansturing en procedures. Wij koppelen dat aan onze ervaring en vertalen dat in een situatieschets en mogelijke oplossingen

Deze diagnose wordt in een zogenaamde feedbacksessie gepresenteerd. Als tot de aangedragen oplossingen wordt besloten, moeten die worden geïmplementeerd. Bij de implementatie van de ontwikkelingen en veranderingen kunnen wij u desgevraagd met raad en daad ondersteunen.

In elke fase van de adviesopdracht hebben wij oog voor het kunnen, willen, moeten en durven. Deze viereenheid is in onze ogen een voorwaarde om tot gedragsverandering te komen. En ontwikkeling is niet mogelijk zonder gedragsverandering. Daarom is deze viereenheid ook in onze trainingen en bij onze coaching de rode draad. Hoe groot is de veranderbereidheid binnen uw bedrijf?


3w Media