Coaching en begeleiding

Verwachtingen zijn vaak hooggespannen. Een persoon, of team, wordt met situaties geconfronteerd die voor vragen, problemen of uitdagingen zorgen. Deze situaties kunnen uitgroeien tot persoonlijke thema's, zoals eigen functioneren, ontwikkeling, loopbaan of kunnen gaan over samenwerking en werkrelaties. Het is (nog) niet gemakkelijk om daar mee aan de slag te gaan of er zelf uit te komen. Kritisch en objectief naar jezelf of groep kijken is voor veel mensen lastig. Wegschuiven werkt. Voor even! De confrontatie komt veelal terug. Herkent u dit beeld?

Een begeleider/coach kan hier uitkomst bieden. Resultant biedt de volgende coaching- en begeleidingsmogelijkheden:

  • Individuele coaching
    De cliënt wordt zich bewust van wat hij zelf belangrijk vindt en maakt kennis met eigen sterktes en leerpunten. De cliënt bepaalt vervolgens zelf de (persoonlijke) leerdoelen. Doelen stellen, regie en actie nemen, reflecteren, feedback en nieuwe stappen zetten zijn de pijlers van deze dienst.
  • Intervisie
    Intervisie is een concrete gespreksvorm tussen collega’s, waarin je op een gestructureerde manier aan de slag gaat met vragen uit de dagelijkse praktijk. Het is een uitstekende manier om samen te leren en het werk steeds verder te verbeteren.
  • Teamcoaching en teambuilding
    Het doel is het verbeteren van de prestaties, samenwerking en zelfstandigheid van het team of afdeling. Gezamelijk verantwoordelijk voelen, betrokkenheid, onderling vertrouwen, sterk interacteren en van elkaar leren zijn belangrijke bouwstenen.

Na een kennismaking en intake gesprek zal met u een coachplan worden opgesteld. Hierin zullen doelen, werkwijze en afspraken worden vastgelegd. In het coachtraject hebben we aandacht voor het kunnen, willen, moeten en durven. In onze ogen belangrijke elementen om doelen te bereiken.

3w Media