Training en cursussen

Een bedrijf is succesvol als de medewerkers beschikken over de benodigde competenties. Een competentie is een vermogen om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Het omvat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten. De viereenheid van het kunnen, willen, moeten en durven zit hierin verweven. In de praktijk zet u competenties in om het werk zo goed mogelijk te (laten) doen. Het kan zijn dat sommige competenties onderhoud behoeven of u competenties verder wilt ontwikkelen of wilt aanvullen met nieuwe competenties. Training is een middel wat daarbij ingezet kan worden. Wij ontwikkelen in samenspraak met u trainingen en cursussen voor individuen en groepen.

Onze trainingen oriënteren zich op het gedrag en samenwerking binnen organisaties. U kunt daarbij onder andere denken aan :

  • managen en leidinggeven
  • onderling communiceren, overleggen en vergaderen,
  • werken en samenwerken

Trainingen zijn in de meeste gevallen onmisbaar wanneer uw bedrijf zich in een organisatieverandering of –ontwikkeling bevindt. Om een nieuwe koers te varen dient de bemanning van uw organisatie over de juiste vaardigheden te beschikken, zodat de gewenste bestemming wordt bereikt.

Of het nu gaat om bijhouden, ontwikkelen of verbeteren, Wij maken met u voor elke behoefte een passende training of cursus. Heeft u nog niet helemaal helder waar uw behoefte ligt? Wij kunnen uw situatie met een Quick Scan of een uitgebreider organisatieonderzoek tegen het licht houden om u daarna te adviseren. Ook beschikken wij over meetinstrumenten om op individueel niveau te kunnen adviseren.

Het  trainingsprogramma wat wij met u maken gaat verder dan alleen de trainingsbijeenkomsten. Om te zorgen dat de training ook effect heeft in de praktijk zal een verankering in die praktijk moeten plaatsvinden. Daarom is ons streven om naast de deelnemers ook hun leidinggevenden een rol te geven in het traject en hebben we aandacht voor onder andere werkprocessen en cultuur.

3w Media