Controle is goed

04-09-2017

Controle is goed, vertrouwen is beter!

Het gezegde ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ is regelmatig te horen in managementland. Vaak met een glimlach en ook vaak met een serieuze ondertoon. In de titel is de volgorde omgedraaid. In mijn ogen terecht. Vertrouwen is veel krachtiger. Waar controle begrensd, geeft vertrouwen ruimte. Controle levert in het gunstigste geval het maximale op dat je jezelf kunt voorstellen. Vertrouwen kan echter veel meer opleveren dan je jezelf kunt voorstellen.

Het verschil tussen controle en vertrouwen zie ik ook terug in het onderscheid tussen manager en leider. Controle past meer bij de manager, vertrouwen meer bij de leider. Een leider zou moeten bouwen op vertrouwen. Maar eigenlijk geldt dat ook voor de manager. Want draai vertrouwen om en je hebt niet-vertrouwen of wantrouwen. Wat betekent het als je je eigen medewerkers niet kunt vertrouwen en wantrouwt? Wat oogst je als je wantrouwen zaait?

Vertrouwen zou dus een goede grondhouding zijn. Toch zie ik in veel organisaties dat de houding van vertrouwen ontbreekt, zeker in organisaties die onder druk staan. De neiging tot controle is groot, want er kan zoveel misgaan. Wat leiders en managers in die organisatie niet durven, is vertrouwen geven. Waar komt deze houding vandaan?

Eén invalshoek is dat de leiders en managers twijfelen aan hun eigen mogelijkheden (coach competenties) om hun medewerkers op het gewenste niveau te laten acteren. In essentie hebben ze een gebrek aan vertrouwen in zichzelf. Juist wanneer het er toe doet durven ze niet te geloven wat zij wel verkondigen: vertrouwen, eerlijkheid en transparantie.

Het blijft dat vertrouwen ruimte geeft en een houding is die de moeite waard is om te ervaren. Dus manager en leider wellicht dat u de eigen onzekerheid even aan de kant zet. Tenslotte werkte u ooit in een andere positie en arbeidsrelatie. Wat had u toen nodig om goed te kunnen functioneren? Juist! Vertrouwen van uw leidinggevende.

Uitspraak professor dr André Wierdsma (in NTINLP) in de context van de economische crisis:

"Wij moeten ons boerenverstand blijven gebruiken, elkaar weer willen vertrouwen. Op organisatieniveau moet de leiding van een bedrijf zichzelf uitdagen om samen met de werknemers heldere afspraken te maken over de rolverdeling binnen organisaties. Ga de dialoog aan. Mensen zijn sociale wezens, zoeken erkenning en zijn meestentijds geneigd naar het goede."

3w Media