U zoekt

 

  • Een manier om de samenwerking op uw afdeling te verbeteren:

'Het loopt niet. Keer op keer zijn er meningsverschillen die uitlopen op een woordenstrijd. Discussie is het dan niet meer te noemen. Uw afdeling lijkt regelmatig op een bundel losse individuen. Ze zijn volledig op zichzelf gericht en op hun groepje. Ze hebben weinig oog voor de belangen van anderen en de belangen van het bedrijf. Uw medewerkers stellen zich afwachtend op. Als u niets zegt dan gebeurt er niets. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij u of anderen. De samenwerking verloopt ronduit stroef.'

Het is nog niet gemakkelijk om een goed samenwerkend team te creëren. Het is niet vanzelfsprekend dat medewerkers luisteren naar elkaar en leren van elkaar. Het is evenmin vanzelfsprekend dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk gaan voelen voor hun ontwikkeling en hun prestaties. Resultant kan u met een Quick Scan helpen om de situatie in kaart te brengen en kan u met (team)coaching en trainingvervolgens helpen om uw afdeling zich in stappen te laten ontwikkelen.

 

  • Een oplossing voor uw onvrede en gebrek aan plezier in uw werk:

'Regelmatig gaat u met een ontevreden gevoel naar huis. Dagelijks wordt u met situaties geconfronteerd waar u geen grip op hebt. U wordt geleefd. Aan het eind van uw werkdag moet u telkens constateren dat u uw persoonlijke doelstelling niet hebt gehaald. U voelt u gevangen in een keurslijf waar u niet uit kunt komen. Kortom u bent ontevreden en het plezier is uit uw werk verdwenen.'

Wanneer u geen plezier meer in uw werk hebt of ontevreden bent over de gang van zaken op het werk, is het solliciteren naar een andere baan vaak een snelle keuze. Hoe zal het echter in uw nieuwe baan vergaan? Er zijn gelukkig meer mogelijkheden om uw onvrede weg te nemen en grip te krijgen op uw werk en werksituatie. Het is echter vaak lastig om dat alleen te realiseren. Dat hoeft ook niet. Resultant biedt oplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Afhankelijk van uw positie en rol kunnen we adviseren over uw organisatie.

 

  • Handvatten om uw ideeën en veranderingen door te voeren:

'U bent enthousiast en overtuigd van de juistheid van uw nieuwe plannen en ideeën. De nieuwe ambities en de veranderingen die u voor ogen hebt zijn nodig en belangrijk voor het bedrijf. U hebt gelijk. Tijdens een informatieve bijeenkomst leken uw medewerkers positief. U hoorde geen kritiek. Echter hoe goed het ook is, toch worden de ideeën en veranderingen niet opgepakt door uw collega’s en medewerkers. Hoe vaak u het hen ook uitlegt, ze lijken wel een bodemloze put. De beoogde veranderingen komen niet van de grond. Hoe nu verder?'

Het doorvoeren van veranderingen en het creëren van draagvlak voor nieuwe ideeën is lastig en complex. Het komt vaak aan op nuances en details. Een gedegen vertaling naar de dagelijkse praktijk. De jarenlange ervaring en kennis van het bedrijf blijken dan niet altijd voldoende. Resultant kan u helpen om de situatie inzichtelijk te krijgen en uw ideeën in perspectief te plaatsen. Wij adviseren u over uw beoogde organisatieontwikkeling en reiken u handvatten aan om de veranderingen door te voeren.

3w Media